IK Politikası

Vizyonumuz, misyonumuz, stratejilerimiz, hedeflerimiz ve değerlerimiz ışığında:
• Cengiz Makina kurum kültürüne uyumlu ve pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere sahip insan gücünü bünyemize kazandırmak,
• Karşılıklı güvene dayalı, güçlü iletişim ve motivasyon ortamı sağlamak,
• Açık kapı yaklaşımı ile çalışanlarımızın her zaman yanında olmak,
• Yeni fikirlere açık, çağdaş insan kaynakları sistem ve uygulamalarıyla çalışanlarımıza destek olmak,
• Kurumsal olanaklarla çalışanlarımızın davranışlarını, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek, sürekli başarıya doğru yönlendirmek,
• Kariyer olanakları sunmak ve başarıyı ödüllendirmek,
• Çalışanlarımızın gelişimini ve işbirliğimizin devamlılığını sağlamaktır.

DEĞERLERİMİZ

ETİK İLKELER