BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,
  • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi,

doğrultusundaki faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektörümüzde bilgi güvenliği açısından öncü ve örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.